''Ako manje »napadaš« u prazno, postaješ smireniji i konstruktivniji.''

Krešimir Ćosić (Igraj, vjeruj, živi)

Opći uvjeti

Opći uvjeti korištenja

Svaki polaznik kampa kao i njegov roditelj – zakonski zastupnik obavezan je elektronički potpisati obrazac prijave za Kamp kojim se slaže s uvjetima korištenja kampa.
Organizator kampa je Udruga Dani Krešimira Ćosića. Organizator dužan je osigurati realizaciju svih uvjeta navedenih na službenoj stranici kresimircosic.com.
Organizator kampa ne odgovara za mogući nesretni slučaj koji se može dogoditi kao rezultat ne pridržavanja uputa trenera ili službenih osoba kampa od strane polaznika.
Polaznik je obavezan prethodno prijaviti ako boluje od kroničnih bolesti, prehrambenih ograničenja, alergija ili je pretrpio ozbiljniju ozljedu koja može utjecati na njegovo fizičko stanje, u suprotnom organizator ne odgovara za moguće posljedice.
Kampovi se organiziraju u suradnji s lokalnim košarkaškim klubovima te njihovim stručnim osobljem, besplatno. Na svakom kampu ograničen je broj mjesta polaznika ovisno o kapacitetima nadležnog košarkaškog kluba. Kada se popune kapaciteti kluba, Udruga ima pravo odbiti svaku novu prijavu. Kamp je namijenjen djeci koji ne treniraju košarku te koji imaju 8-9 godina. Organizator zadržava pravo odbiti polaznika bez obrazloženja. U posebnim slučajevima organizator može odlukom dopustiti polazak djeteta na kamp koji ne zadovoljava sve propisane uvjete.

GDPR

Poštovani korisnici web stranice www.kresimricosic.com, korisnici digitalnih i tiskanih prijavnih obrazaca i polaznici kampa „Krešimir Ćosić“, radi usklađivanja s Općom uredbom za zaštitu podataka (GDPR) koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. dužni smo Vas obavijestiti o načinu, svrsi, obradi i čuvanju vaših podataka putem “Izjave o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka te njihovom korištenju”.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA TE NJIHOVOM KORIŠTENJU

Ova izjava opisuje kako Udruga Dani Krešimira Ćosića (UDKĆ) sa sjedištem u Zagrebu, Podgaj 27, OIB: 40728127024, (u nastavku ove Izjave: UDKĆ postupa s vašim osobnim podacima te podacima vaše djece koje dragovoljno upisujete u kamp UDKĆ).
“Program/i” su dalje u ovoj Izjavi definirani kao organizirana sportska ili druga aktivnost koju UDKĆ pruža svim prijavljenim polaznicima.

Osobni podaci koje prikupljamo tijekom online prijave u kamp UDKĆ-a

Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci.
Podatke koje možemo i/ili koje smo dužni prema zakonu prikupljati putem prijavnih obrazaca za naše programe su: ime i prezime djeteta, spol djeteta, datum rođenja djeteta, ime i prezime roditelja, adresa stanovanja, broj mobitela roditelja, broj mobitela djeteta, e-mail adrese roditelja, e-mail adrese djeteta.
Osim gore navedenih osobnih podataka pri određenim prijavama u programe možemo prikupljati i sljedeće podatke: usvojena znanja i vještine djeteta (košarkaška znanja, motorička znanja, plivanje, itd.), podatke o visini i težini, zdravstvenim poteškoćama, podatke na koji ste način saznali za kamp UDKĆ-a ostale podatke koji će doprinijeti višoj kvaliteti provođenja pojedinog kampa te zaštiti i sigurnosti upisanih polaznika. Sadržaj osobnih podataka prikupljenih putem prijavnih obrazaca na web stranici “kresimircosic.com” koristit će se isključivo u svrhu evidentiranja statusa prijave polaznika kampa UDKĆ-a.
Navedeni osobni podaci koji se prikupljaju putem prijavnih obrasca će se čuvati u digitalnim bazama podataka UDKĆ-a. U slučaju izostanka bilo kojeg obveznog podatka koji se traži za pojedinu prijavu u kamp, UDKĆ zadržava pravo odbijanja upisa u željeni kamp.

Čuvanje vaših osobnih podataka

UDKĆ se obvezuje vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće davati trećim stranama na korištenje, neće ih distribuirati, objavljivati, dijeliti, prodavati niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti osim u slučajevima obrade podataka koje za UDKĆ obavljaju vanjski suradnici, druga pravna ili fizička osoba koja radi na realizaciji ponuđenog kampa ili zaposlenici koji provode programe.

Podaci prikupljeni po realiziranom upisu u kampove UDKĆ-a

Upisom u kampove UDKĆ-a te potpisivanjem Obrasca za prijavu od strane roditelja/skrbnika polaznika programa, prihvaćaju se opći uvjeti korištenja navedeni sa web stranici „kresimircosic.com“.
Osobni podaci koji mogu biti prikupljeni tijekom upisa u programe podudaraju se s podacima koji su prikupljeni tijekom tiskanih i online prijava putem prijavnih obrazaca na Web stranici. Prikupljeni podaci će se čuvati kako je napisano u ovoj “Izjavi”, a za vrijeme trajanja određenog kampa te do ispunjenja dospjelih obveza.
Nakon navedenog perioda podaci će biti arhivirani u svrhu budućih analiza programa.
Tijekom pohađanja pojedinog kampa, UDKĆ partneri klubovi mogu vršiti testiranja i mjerenja motoričkih znanja i sposobnosti u svrhu praćenja napretka djeteta te navedene podatke može javno objaviti.
Pri tom napominjemo kako nikada, bez prethodne suglasnosti roditelja/staratelja, ti podaci neće biti povezani s imenom i prezimenom djeteta na koje se podaci odnose.
Tijekom polaska pojedinog kampa ili tijekom sudjelovanja na događajima u organizaciji UDKĆ-a polaznici kampa mogu biti snimani i fotografirani, skupno ili pojedinačno te se njihove video snimke i fotografije mogu objaviti na web stranici, društvenim mrežama kojima upravlja UDKĆ te na bilo kojem tiskanom mediju u vlasništvu UDKĆ-a.
Pri tom napominjemo kako nikada, bez prethodne suglasnosti roditelja/staratelja (potpisane privole), neće biti povezane s imenom i prezimenom snimljenog ili fotografiranog polaznika.
Također, privolu vezano uz snimanje i fotografiranje moguće je povući u svakom trenutku.
Upisom u kamp UDKĆ-a izričito se slažete i posebno prihvaćate dio ove Izjave vezan uz snimanje, intervjuiranje i fotografiranje vašeg djeteta te dajete privolu u tu svrhu.

Izmjene i dopune “Izjave”

Odredbe ove Izjave mogu se s vremena na vrijeme mijenjati.
Svaku izmjenu koju naknadno unesemo u ovu Izjavu objaviti ćemo na Web stranici ili ćemo vam se obratiti putem drugih komunikacijskih kanala.

Kontakt

Sva pitanja, komentare i upite vezane za ovu Izjavu možete poslati na adresu elektroničke pošte:
kresimircosic.udruga@gmail.com
Korištenjem Web stranice, popunjavanjem prijavnih obrazaca te upisom u kamp UDKĆ-a potvrđujete i prihvaćate navedene uvjete iz ove Izjave o zaštiti i prikupljanja osobnih podataka te njihovog korištenja.
Izjava se primjenjuje od 11. svibnja 2023.

Udruga Dani Krešimira Ćosića
Podgaj 27, 10000 Zagreb
OIB: 40728127024